متن آلبوم چراغ تس

آهنگسازی و تنظیم اکثر قطعات : سهند ام زد

Text Music Tes Cheragh

متن آلبوم چراغ تس 300x300 - متن آلبوم چراغ تس

۲ خرداد ۱۳۹۹ 42 views ۰
ادامه و دانلود

متن آهنگ اشاره تس

ترانه سرا : تس | آهنگ و تنظیم : سهند ام زد

Text Music Tes Eshaare

متن آلبوم چراغ تس 300x300 - متن آهنگ اشاره تس

۲ خرداد ۱۳۹۹ 36 views ۰
ادامه و دانلود

متن آهنگ عاشق تس

ترانه سرا : تس | آهنگ و تنظیم : سهند ام زد

Text Music Tes Ashegh

متن آلبوم چراغ تس 300x300 - متن آهنگ عاشق تس

۲ خرداد ۱۳۹۹ 34 views ۰
ادامه و دانلود

متن آهنگ دایره تس

ترانه سرا : تس | تنظیم کننده : سهند ام زد

Text Music Tes Daayere

متن آلبوم چراغ تس 300x300 - متن آهنگ دایره تس

۲ خرداد ۱۳۹۹ 20 views ۰
ادامه و دانلود

متن آهنگ برده تس و فهام

ترانه سرا : تس و فهام | آهنگ و تنظیم : سهند ام زد

Text Music Tes Ft Fahaam Barde

متن آلبوم چراغ تس 300x300 - متن آهنگ برده تس و فهام

۲ خرداد ۱۳۹۹ 22 views ۰
ادامه و دانلود

متن آهنگ کارزار تس

ترانه سرا : تس | آهنگساز : دوستی
تنظیم کننده : سهند ام زد

Text Music Tes Kaarzaar

متن آلبوم چراغ تس 300x300 - متن آهنگ کارزار تس

۲ خرداد ۱۳۹۹ 27 views ۰
ادامه و دانلود

متن آهنگ سطح تس

ترانه سرا : تس | آهنگ و تنظیم : سهند ام زد

Text Music Tes Sath

متن آلبوم چراغ تس 300x300 - متن آهنگ سطح تس

۲ خرداد ۱۳۹۹ 20 views ۰
ادامه و دانلود

متن آهنگ عمق تس

ترانه سرا : تس | آهنگ و تنظیم : سهند ام زد

Text Music Tes Omgh

متن آلبوم چراغ تس 300x300 - متن آهنگ عمق تس

۲ خرداد ۱۳۹۹ 31 views ۰
ادامه و دانلود

متن آهنگ زوال تس

ترانه سرا : تس | آهنگ و تنظیم : سهند ام زد

Text Music Tes Zavaal

متن آلبوم چراغ تس 300x300 - متن آهنگ زوال تس

۲ خرداد ۱۳۹۹ 31 views ۰
ادامه و دانلود

متن آهنگ تاریکی تس و نقش

ترانه سرا : تس و نقش | آهنگساز : دوستی
تنظیم کننده : سهند ام زد

Text Music Tes Ft Naghsh Taariki

متن آلبوم چراغ تس 300x300 - متن آهنگ تاریکی تس و نقش

۲ خرداد ۱۳۹۹ 77 views ۰
ادامه و دانلود
متن آهنگ | تکست ایرانی