متن آهنگ یادش نموند ایریسان

Text Music Irisan Yadesh Namound

موزیک جدید ایریسان به نام یادش نموند از تکست ایرانی

متن آهنگ یادش نموند ایریسان

ﭘﺎ رو دﻟﻢ ﮔﺬاﺷت حسی بهم نداشت وقتی درو می بست
مهم نبود حرفام اینکه چقد تنهام غرورمو شکست

منو نمیدیدش خسته بود از این عشق فقط میخواست ﺑﺮه
از ترسی که نگه چرا ﺣﺎلش چرا ﺑﺪه میگفت مقصره

ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد ازم ﻓﺮﻗﯽ ﻧﺪاﺷﺖ ﺑﮕم بعد تو می میرم
میگفت پر دردم محاله برگردم از روی ﺗﺼﻤﯿﻤﻢ

رفتش یادش نموند رویاهامو سوزوند خوب نشدم دﯾﮕﻪ
از دست من رفتش نشد بشم بعدش شکل خودم دیگه

ﻓﺮﻗﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻢ ﺑﺎ دﯾﻮارای اﯾﻦ ﺟﺎ رد ﻣﯿﺸﺪ از ﭘﯿﺸﻢ
میگفت یادم میره گاهی آدم میره منم عوض میشم

عوض شدم آره تاثیر نمیذاره دیگه کسی رو من
زمستونه دنیام از اون به بعد چشمام هر لحظه بارونن

ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد ازم ﻓﺮﻗﯽ ﻧﺪاﺷﺖ ﺑﮕم بعد تو می میرم
میگفت پر دردم محاله برگردم از روی ﺗﺼﻤﯿﻤﻢ

رفتش یادش نموند رویاهامو سوزوند خوب نشدم دﯾﮕﻪ
از دست من رفتش نشد بشم بعدش شکل خودم دیگه

تکست آهنگ یادش نموند ایریسان

لینک کوتاه مطلب
11 بهمن 1398 ۰
نظرات
تکست ایرانی | متن آهنگ ایرانی