متن آهنگ گره باز شه کیان پورتراب

Text Music Kian Pourtorab Gereh Baz She

کاور آهنگ گره باز شه کیان پورتراب

نگران بعد نباش توی دستت ستاره ها رو بگیر
محکم تا که بیشتر بتابن به تو
این دفعه راه برو روی خط ناامن جاده

حتی تند تر بی تردیدهای کهنه
تا این گره باز شه این گره باز شه

نگران من نباش چون من حالم کنارت خوبه
بمون محکم منم میشم اونجای امن برات

اگه این شهر و دیوار هاش فقط سیاهی نشسته
بمون پر رنگ خودت رنگین کمونت باش

تا این گره باز شه زیر پلک خورشید
باز کنار هم بزار غیر از این هر چی خواست شه
بمونی تو با من زیر پلک خورشید

باز کنار هم بزار غیر از این هر چی خواست شه
اگه این شهر و دیوار هاش فقط سیاهی نشسته
بمون پر رنگ خودت رنگین کمونت باش

تا این گره باز شه بمونی تو با من زیر پلک خورشید
باز کنار هم بزار غیر از این هر چی خواست شه

بمونی تو با من زیر پلک خورشید
باز کنار هم بزار غیر از این هر چی خواست شه

بمونی تو با من زیر پلک خورشید
باز کنار هم بزار غیر از این هر چی خواست شه

زیر پلک خورشید
باز کنار هم بزار غیر از این هر چی خواست شه

تکست آهنگ گره باز شه کیان پورتراب

لینک کوتاه مطلب
7 اسفند 1400 ۰
نظرات
تکست ایرانی | متن آهنگ ایرانی