متن آهنگ کاکو علی اصحابی

Text Music Ali Ashabi Kako

متن آهنگ کاکو علی اصحابی

دم شاهچراغ زیره چلچراغ وعده کردی
دم شاهچراغ زیره چلچراغ وعده کردی

رفتی تو حرم پشیمون شدی توبه کردی
رفتی تو حرم پشیمون شدی توبه کردی

چشماتو سورمه کردی کاکو خوب کردی
موهاتو شونه کردی کاکو خوب کردی

ما رو دیوونه کردی کاکو خوب کردی
ما رو دیوونه کردی کاکو خوب کردی

بی وفایی هم اندازه داره کاکو دل گله داره
کاکو دل گله داره

بی وفایی هم اندازه داره کاکو دل گله داره
کاکو دل گله داره

دم شاهچراغ زیره چلچراغ وعده کردی
دم شاهچراغ زیره چلچراغ وعده کردی

رفتی تو حرم پشیمون شدی توبه کردی
رفتی تو حرم پشیمون شدی توبه کردی

چشماتو سورمه کردی کاکو خوب کردی
موهاتو شونه کردی کاکو خوب کردی

ما رو دیوونه کردی کاکو خوب کردی
ما رو دیوونه کردی کاکو خوب کردی

بی وفایی هم اندازه داره کاکو دل گله داره
کاکو دل گله داره

بی وفایی هم اندازه داره کاکو دل گله داره
کاکو دل گله داره

تکست آهنگ کاکو علی اصحابی

لینک کوتاه مطلب
۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۰
نظرات
متن آهنگ | تکست ایرانی