متن آهنگ هود هیپ هاپولوژیست

Text Music HipHopologist Hood

ترانه سرا : هیپ هاپولوژیست

کاور آهنگ هود هیپ هاپولوژیست

یاه حاج آقا سورش منتشر کرد

من که فروتنی توو لفظ هامه یاه یاه یاه
ولی داغ کنی هودم بامه یاه یاه یاه

هنوز هم کت هام توو کوچم بازه یاه یاه یاه یاه
این بازی آخرش کوچ هم باشه

ما زبان با صیقل نو داده این پر هات بریزه
به نیو اسکول فارسی گوش میکنن از شانزلیزه

سیاه پوست ها بهم میگن اوستا با این که دست هام سفیده
یه روز آلبوم میدیم مجاز بشه کش هات بریزه

داشی ها بهم میگن سم خالصی
یه روز به ایرانی راه میره توو این ونس خارجی

من میسازم ازت یه کف با این که بچه مایلی
لفظ خارجی زیاد زدیم ولی توو رپ واردیم

بچرخه سر صدا بلرزه کله ها
اون پشت خیلی ها عرق ریختن سلامتی بچه ها

بهترین لحظه ها زندست این حنجره و
صدام رو موج چهارم داره میلرزونه پنچره ها رو

میدونم رپ فارسی سیاه تر از کتونیمه
ولی توش میگیرمت یه جوری انگار عروسیمه

تو اینجا اضافی پات رو بردار از رو سیم
هدفم صلحه هرچند کبودی ها هست توو سینه

عاقبت سوزاند این آتش تقدیر مرا
این سیاحت برهاند از قُل و زنجیر مرا

تو رو من فاز نگیر نه برو مشتی
یه الهه میکشم در دل شمشیر برات

من علنا دیوونه ام یه برنده ام میدونم
کار هام کوله ولی آخرش توو جهنم میسوزم
کار کچی بدم باز اون رپر درندم میمونم یاه

من که فروتنی توو لفظ هامه ولی داغ کنی هودم بامه
هنوز هم کت هام توو کوچم بازه این بازی آخرش کوچ هم باشه

من که فروتنی توو لفظ هامه یاه یاه یاه
ولی داغ کنی هودم بامه یاه یاه یاه

هنوز هم کت هام توو کوچم بازه یاه یاه یاه یاه
این بازی آخرش کوچ هم باشه

بیت ایرانی تر از کشمش
فلوم دنت رو پچ پچ هیچ جایی ندیدن عینش

چون این کار رو هم تو داری عشقش
هیپ هاپولوژیست رو بیت نیش
کاگان چی میگن این ها

تکست آهنگ هود هیپ هاپولوژیست

لینک کوتاه مطلب
۴ تیر ۱۴۰۰ ۰
نظرات
تکست ایرانی | متن آهنگ ایرانی