متن آهنگ هامی بیزدن دانیشیر افشین آذری

Text Music Afshin Azari Hami Bizdan Danishir

کاور آهنگ هامی بیزدن دانیشیر افشین آذری

عاشیقم عاشیق عشقیمه دیوانه
عاشقم عاشق و دیوانه عشقم هستم

او منه شمعدیر من اونا پروانه
او برای من شمع هست و من برایش پروانه

اورئیم دن اونا اورئیم دن اونا باغلیام
از دلم از دلم به اون بسته ام

عاشیقم عاشیق عشقیمه دیوانه
عاشقم عاشق و دیوانه عشقم هستم

او منه شمعدیر من اونا پروانه
او برای من شمع هست و من برایش پروانه

اورئیم دن اونا اورئیم دن اونا باغلیام
از دلم از دلم به اون بسته ام

هامی بیزدن دانیشیرعشقیمیزدن دانیشیر
همه از ما و عشق ما حرف میزنن

ایکیمیزدن دانیشیر جان جان جان
از دوتامون حرف میزنن جان جان جان

الینی قوی الیمه قوربان اولوم دلبریمه
دستتو بزار روی دستم قربان تو دلبرم بشم

بیر عومور همدمیمه جان جان جان
یک عمر همدم من جان جان جان

هامی بیزدن دانیشیرعشقیمیزدن دانیشیر
همه از ما و عشق ما حرف میزنن

ایکیمیزدن دانیشیر جان جان جان
از دوتامون حرف میزنن جان جان جان

الینی قوی الیمه قوربان اولوم دلبریمه
دستتو بزار روی دستم قربان تو دلبرم بشم

بیر عومور همدمیمه جان جان جان
یک عمر همدم من جان جان جان

اله یاخشی هامی بیلدی کی منیم سن سن
چه خوب شد همه فهمیدن برای منی برای منی

اله یاخشی هامی بیلدی نفسیم سن سن
چه خوب شد همه فهمیدن تو تو نفس منی

اورهیم سن اورهیم سن اورهیم سن
قلب من تو قلب من تو قلب من تو

بو نه ایشدی همی دردسن همی درمان سان
این چه کاریه که هم دردی و هم درمانی

همی قلبیم حضوسان همی طوفان سان
هم آرامش قلبمی هم طوفان قلبمی

اورهیم سن اورهیم سن اورهیم سن
قلب من تو قلب من تو قلب من تو

هامی بیزدن دانیشیرعشقیمیزدن دانیشیر
همه از ما و عشق ما حرف میزنن

ایکیمیزدن دانیشیر جان جان جان
از دوتامون حرف میزنن جان جان جان

الینی قوی الیمه قوربان اولوم دلبریمه
دستتو بزار روی دستم قربان تو دلبرم بشم

بیر عومور همدمیمه جان جان جان
یک عمر همدم من جان جان جان

هامی بیزدن دانیشیرعشقیمیزدن دانیشیر
همه از ما و عشق ما حرف میزنن

ایکیمیزدن دانیشیر جان جان جان
از دوتامون حرف میزنن جان جان جان

الینی قوی الیمه قوربان اولوم دلبریمه
دستتو بزار روی دستم قربان تو دلبرم بشم

بیر عومور همدمیمه جان جان جان
یک عمر همدم من جان جان جان

هامی بیزدن دانیشیرعشقیمیزدن دانیشیر
همه از ما و عشق ما حرف میزنن

ایکیمیزدن دانیشیر جان جان جان
از دوتامون حرف میزنن جان جان جان

الینی قوی الیمه قوربان اولوم دلبریمه
دستتو بزار روی دستم قربان تو دلبرم بشم

بیر عومور همدمیمه جان جان جان
یک عمر همدم من جان جان جان

هامی بیزدن دانیشیرعشقیمیزدن دانیشیر
همه از ما و عشق ما حرف میزنن

ایکیمیزدن دانیشیر جان جان جان
از دوتامون حرف میزنن جان جان جان

الینی قوی الیمه قوربان اولوم دلبریمه
دستتو بزار روی دستم قربان تو دلبرم بشم

بیر عومور همدمیمه جان جان جان
یک عمر همدم من جان جان جان

تکست آهنگ هامی بیزدن دانیشیر افشین آذری

لینک کوتاه مطلب
23 دی 1400 ۰
نظرات
تکست ایرانی | متن آهنگ ایرانی