متن آهنگ نهان مکن روزبه نعمت الهی

Text Music Roozbeh Nematollahi Nahan Makon

متن آهنگ نهان مکن روزبه نعمت الهی

دوش چه خورده ای دلا راست بگو نهان مکن
چون خمشان بی گنه روی بر آسمان مکن

باده ی خاص خورده ای
نقل خلاص خورده ای

بوی شراب میزند خربزه در دهان مکن

باده ی خاص خورده ای
نقل خلاص خورده ای

بوی شراب میزند بوی شراب میزند
خربزه در دهان مکن بوی شراب میزند

بوی شراب میزند
خربزه در دهان مکن

کار دلم به جان رسید کارد به استخوان رسید
کار دلم به جان رسید کارد به استخوان رسید

ناله کنم بگویدم
ناله کنم بگویدم

دم مزن و بیان مکن
دم مزن و بیان مکن

تکست آهنگ نهان مکن روزبه نعمت الهی

دوش چه خورده ای دلا
دوش چه خورده ای دلا

راست بگو نهان مکن
چون خمشان بی گنه
چون خمشان بی گنه

روی بر آسمان مکن
روی ر آسمان مکن
روی بر آسمان مکن

دوش شراب ریختی وز برما گریختی

بار دیگر گرفتمت
بار دیگر چنان مکن

دوش شراب ریختی
وز برما گریختی

بار دیگر گرفتمت
بار دیگر چنان مکن

باده ی خاص خورده ای
نقل خلاص خورده ای

بوی شراب میزند
بوی شراب میزند

خربزه در دهان مکن
بوی شراب میزند

بوی شراب میزند
خربزه در دهان مکن

خربزه در دهان مکن
خربزه در دهان مکن

اون دل پاره پاره ام
ای دل پاره پاره ام
دیدن اوست چاره ام

دیدن اوست مرا پناه پشت من

تکیه در این جهان مکن
تکیه در این جهان مکن

تکیه در این جهان مکن
تکیه در این جهان مکن

لینک کوتاه مطلب
19 آذر 1397 ۰
نظرات
تکست ایرانی | متن آهنگ ایرانی