متن آهنگ نبودی هیپ هاپولوژیست

ترانه سرا : هیپ هاپولوژیست | آهنگ و تنظیم : اشکان کاگان

Text Music Hiphopologist Naboodi

کاور آهنگ نبودی هیپ هاپولوژیست

گلو روشن کرده گل منو
غمامو گذاشتم پشت سرو

هنو توو همه چی دو دلمو
رپ توو خودش کشید کل منو

خراب کردم پل پشت سرو
چون عوض نکردم هیچ جا مدلمو

شب میشد خیابون هتلمو
منو کاگان و رو به رو کل شهرو

رفیقام نبودن پشت منو
نخواستن ببینن رشد منو

ترکا همه جا ترکید
حالا کی میخواد وا کنه مشت منو

بیرون خونه امو همه چی باهام
پک خیابونه کف جیبام

تا که روشن کنه شب سیاهمو
همیشه رسیدم به هر چی میخوام

نبودی نبودی
نبودی نبودی
هر روز یه نفر میخورد حقمو

توو این مارکت حرومی
نبودی نبودی
نبودی نبودی

توو جیبام چیزی نبود
کف خیابون بودم با کتونی
نبودی نبودی
نبودی نبودی

هر روز یه نفر میخورد حقمو
توو این مارکت حرومی

نبودی نبودی
نبودی نبودی

توو جیبام چیزی نبود
کف خیابون بودم با کتونی

میگفتن بس کن میگفتم بس نی
خمارم روزا شبا توو مستی

وقتی عاشقشم بترسم از کی
کجاها بودی کجاها رفتی

رفتم راهو کج رو کوکولی کوش رفیقای لش
نسخ لاین دنبال کش
باید توو مسیرم بدم خاتمش

حسرت رو نمیخوام
نمیموندم اگه حقمو نمیداد

بزرگترین دروغم جلو آینه
این دراگا مغزمو *

دستم فندک و یه سیگار
دیدم همه درا بستست و یه دیوار

پر اشکم و یه لیوان
ولی بازی مودم خستم رو نمیخواد

حسم نی خوب نه وقتی دشمنمه بهترین دوستم
پارانا یاد داد قورتم بزنم نباشم یکمی دور شم

رسوندم رپو یه طور بچه ها میخوان کنن منو ترور
بکشم رپو به کری با ترس برسونن شب رو به ظهر

مخت رو حاشیه خورد خودم تنها میام لابی برجت
تو میخوای باشی هر * نمیترسم * از آتیش کلتت

بارم هر ورق صلح پشتم خالی ولی چپمه پر
بوده کار خدا اگه جنازت پیدا شه بغل پل

نبودی نبودی
نبودی نبودی
هر روز یه نفر میخورد حقمو
توو این مارکت حرومی

نبودی نبودی
نبودی نبودی
توو جیبام چیزی نبود

کف خیابون بودم با کتونی
نبودی نبودی
نبودی نبودی

هر روز یه نفر میخورد حقمو
توو این مارکت حرومی
نبودی نبودی
نبودی نبودی

توو جیبام چیزی نبود
کف خیابون بودم با کتونی

تکست آهنگ نبودی هیپ هاپولوژیست

لینک کوتاه مطلب
21 مهر 1400 ۰
نظرات
تکست ایرانی | متن آهنگ ایرانی