جستجو

متن آهنگ ناگفته تهم

متن آهنگ ناگفته تهم

Text Music Taham Naagofte

متن آهنگ ناگفته تهم

خوندم از صلح خوندم از جنگ
خوندم از گل خوندم از سنگ

خوندم از ذوق خوندم از رنگ
خوندم از قوم خون و فرهنگ

خوندم از خیر خوندم از شر
خوندم از دین خوندم از حق

خوندم از غیب خوندم از شک
خوندم از غیر خوندم از هم

دو صد ناگفته باقیست هنوز

از هم هم

دو صد ناگفته باقیست هنوز
از هم خوندم از هم بعدم روش زدم ضرب

دو صد ناگفته باقیست هنوز
ضرب ضرب

دو صد ناگفته باقیست هنوز
روش زدم روش زدم روش زدم ضرب

خوندم از پول خوندم از فخر
خوندم از دود خوندم از خمر
خوندم از خون خوندم از مرگ

خوندم از جون خوندم از بدو
خوندم از رود خوندم از سد

خوندم از سود خوندم از نقد
خوندم از دور خوندم از بعد

خوندم از نور خوندم از شب
دو صد ناگفته باقیست هنوز
شب شب

دو صد ناگفته باقیست هنوز
خوندم از شب بعدم روش زدم ضرب

دو صد ناگفته باقیست هنوز
ضرب ضرب

دو صد ناگفته باقیست هنوز
روش زدم روش زدم روش زدم ضرب

دو صد ناگفته باقیست هنوز
در جهان جهل و جنگ جمعى جاریست هنوز
گرچه هر خفته اى روزى بر خواهد خواست ز خواب

اکنون اما هرکه خفته است ز ما نیست هنوز
دو صد ناگفته باقیست هنوز

در جهان جهل و جنگ جمعى جاریست هنوز
گرچه هر خفته اى روزى بر خواهد خواست ز خواب
اکنون اما هرکه خفته است ز ما نیست هنوز

خوندم از کار خوندم از رنج
خوندم از چاه خوندم از گنج

خوندم از بار خوندم از صبر
خوندم از راه خوندم از کفش

خوندم از ته خوندم از صدر
خوندم از مغز خوندم از قلب

خوندم از جهل خوندم از عقل
خوندم از درد خوندم از خند

خوندم از جام خوندم از زهر
خوندم از خاک خوندم از ابر

خوندم از بام خوندم از شهر
خوندم از عام خوندم از عدل

خوندم از قاب خوندم از نظم
خوندم از ساز خوندم از بزم

خوندم از من خوندم از من
خوندم از من روش زدم ضرب

دو صد ناگفته باقیست هنوز
ضرب ضرب

دو صد ناگفته باقیست هنوز
روش زدم روش زدم روش زدم ضرب

دو صد ناگفته باقیست هنوز
ضرب ضرب

دو صد ناگفته باقیست هنوز
روش زدم روش زدم روش زدم ضرب

اى داد از عشق اى داد از عشق
اى داد از عشق که ماند پنهان از چشم

اى داد از عشق اى داد از عشق
اى داد از عشق که ماند پنهان از چشم

تکست آهنگ ناگفته تهم

آهنگ های بیشتر از تهم

نظرات کاربران

بدون نظر
نظرها بعد از تایید مدیران منتشر می‌شود.

هنوز نظری ثبت نشده است ، اولین نفری باشید که نظر میدهید !