متن آهنگ مرگ یاس

Text Music Yas Marg

متن آهنگ مرگ یاس

پامو از خونه گذاشتم بیرون
مغزم از وسوسه های شیطانی شده بود ویرون
می گفتم تا به یه نتیجه درست نرسم بر نمی گردم
اگه نتونم از پس این زندگی بر بیام نامردم
خیابونای خلوت خالی از جمعیت خودم بودم فقط
بی پول ذهنم مشغول قسطای چند میلیونی
وسوسه کردن دورم عین غوول
ولی حرفای شیطون دلمو قلقلک داد
می گفت این همه کار پسر
تا کی می خای بشینی تو در به در
دزدی و قاچاق کن هر چی دلت می خاد بخر

یه چیزی توجه مو به خودش جلب کرد
یه نور قرمزو آبی توی چشام سو سو می زد
جمعیت زیادی رو دیدم رفتم به جمعیت رسیدم
دیدم کسی روی زمین افتاده بود
که روی اون یه پارچه سفید کشیدن
از چند نفر پرسیدم کنجکاو شده بودم
می گفتن هنگام سرقت از بانک بهش شلیک شده
نقاب رو از صورتش در آوردن

تکست آهنگ مرگ یاس

واسه همه اون چهره بود ناشناس
ولی قیافش واسه من آشناس
از آره آشناس یکس دوتا کوچه بالاتراز ماست
ولی توی محله همه داشتن از اون گله
یکی دل خوش از این جوون نداشت
هر کی به یه طریقی ازش شکایت داشت
حتی خود من یا دوستای من
این پسر برامون داشت حکم یه دشمن
یه بار به زور چاقو پولامو ازم گرفت
کارش این بود دزدی دعوا آزار و اذیت و خفت

فراری از مدرسه ها بود وهمش دنبال سیگارو دود و پای یه چمش کبود و
فکر پولای نامشروع و صعود و نسبت به پولدارا حسود بودو
هر چی توگوشش خوندن که این کاراآخر نداره سود بی فایده بود
نباید در حین زندگیو مرگ لعنت و نفرین مردم رو برای خودمون به یادگار بذاریم
در گذشتگانی داریم که سال ها و قرن ها از مرگشون می گذره
ولی هنوز اسم حرف شعر کار و اعمالشون تو ذهن تو ومنه
افتادن به یاد مرگ خودش نوعی عبادته
چون ادم به این فکر می افته که این دنیای مادی بی ارزشه
و

فقط یه وسیله یا یه باجه ست که می ری بلیط می خری
برای ورود به یک دنیای دیگه
هرچی خوردیم مالمون هر چی بردی مال گور
هر چی داشتی مال وارث هر چی کردی مال توست
مرگ برای من کلمه ترسناکی ست
چون من گناهکارم این دنیا رو دوست دارم
هنگام مرگ فقیر و پولدار معصوم وگناهکار
هیچ فرقی نمی کنه
فقط کسی که اون بالاست می دونه
که چطوری روحتو از جسمت به راحتی جدا کنه
اگه مرگ رو درک کردیو طبق این درک زندگی کردی مردی

لینک کوتاه مطلب
۱۵ آبان ۱۳۹۴ ۰
نظرات
تکست ایرانی | متن آهنگ ایرانی