متن آهنگ عجایب شهر حمید صفت

Text Music Hamid Sefat Ajayeb Shahr

متن آهنگ عجایب شهر حمید صفت

آه
رو بیت سفیت عجایب شهر دو نفر

آزاد شدم خوشحالم ننه ایشالا آزادی قسمت همه
آزاد شدم چشمامون تره ایشالا بیرون دنیا بهتره

آزاد شدم بیا بغلم
همه جلو رفتن و من همه عقبم
آزاد شدم بگو به منم

من تو حبس بودم و بی خبر همه عجبن
داستان شده همه توو غمن

چرا لنگ و پاچه های همه رو همن
ننه ننه خاک تو سرم

ناموسا ناموسم بریز آب پاک رو دستم
آزاد شدم بده ببینم

همه سرا خم مگه تو این تلفنا چی میدن
این یابوها چی میگن مردم گشنه ان

مگه اینا کجا چریدن
بچه معروفام همه جمیله ان
فرهنگ چیه معلوم نی کجا چپیدن

اینا چی میگن لاتا چرا فیلم میگیرن
چرا خط جنگو از رو جیب میگیرن

اه
عجایب شهر عجایب شهر
ارازل وقت اربابای شهر

نوکرای تخت شماها به دست
باید سیر کنیم سیر کنیم گشنه هارو رخم

عجایب شهر عجایب شهر
ارازل وقت اربابای شهر

نوکرای تخت شماها به دست
باید سیر کنیم سیر کنیم گشنه هارو رخم

هه عمو
عمو نوکرم عمو عمو چه خبر

عمو عمو دیروز اومدم و پره دردسرم
عمو راه داره بکش یه دست به سرم

پس عمو میگن همه لوکس شدن بالاها توپ شدن
روغنا نون شدن بقیه سوخت شدن کور شدن

ویلاها دوبل بوده چی میگن رواله سوپ شده

عمو میگن خانوما سانتالن مانتالن
خونه‌ی لاشخورا شیک میرن

میفروشن میخرن
عمو میگن گرون شده نخرن میخرن

بدترم میبرن هیچکسم حرف نزد
عمو عمو پدرا در همن عمو
جلو خونواده هاشونم شرمندن عمو

عمو گشنه ها نزدیکن
انجمنا واسه گربه هاشون نذر میدن عمو

عمو گشنه ها فحش میدن لخت میشن هُل میدن لفظ میرن
عمو رفیقام بیکارن بیمارن جز امید چی دارن چی دارن چی دارن

عمو دیروز از حبس اومدم
حبس تو حبس نفس اومدم

عمو بکش یه دست به سرم
میخوام برگردم دردت به سرم

اه
عجایب شهر عجایب شهر
ارازل وقت اربابای شهر

نوکرای تخت شماها به دست
باید سیر کنیم سیر کنیم گشنه هارو رخم

تکست آهنگ عجایب شهر حمید صفت

عجایب شهر عجایب شهر
ارازل وقت اربابای شهر

نوکرای تخت شماها به دست
باید سیر کنیم سیر کنیم گشنه هارو رخم

عجایب شهر
بخاطر تو خیلیا میرن رجایی شهر
داداشا ایشالا آزادی همتون

من قول دادم
که اگه رفتم دست پر باشم

بگم از زندونیا سخت
حال و هوای هم سلولیام قطع

همه کف بخششن هر دوشنبه دلگرم میشن
چهارشنبه ها سرد میشن
کی میدونه جمعه ها چقد دلتنگ میشن

با یه ایشالا آزادیت دعا میکرد داد میزد
داستان میگفت محل میرفت میخندید حرف میزد
ولی تهش با گریه دلش بد لک میزد

همه کف بخششن نشه یه روز نبخشیده شن
توو این دل سنگین شهر

نشه شاکیا واسه جبران ترغیب بشن
نشه خدا زد به نام بخشنده حرف

تهش نذار داستان شه تلخ
میدونم خیلی سخته
ولی به مولا که کف بخششن

لینک کوتاه مطلب
۲۴ آبان ۱۳۹۷ 322 views ۰
نظرات

متن آهنگ | تکست ایرانی