متن آهنگ شهر خردمند محمد معتمدی

Text Music Mohammad Motamedi Shahre Kheradmand

متن آهنگ شهر خردمند محمد معتمدی

ای زلف فرو ریخته از شانه ی الوند
با جان تو دارد دل عشاق تو پیوند
ای باده ی لبریخته از جام سفالین
رویای جهانسوز جگر سوخته ای چند
سرافرازی دل بندد به تاریخ ت پیوندد
که الوندت می خندد شاد

تکست آهنگ شهر خردمند محمد معتمدی

نگردیدی در دوران نلرزیدی از توفان
وطن با تو جاویدان باد تو خورشیدی در جان جهان
جهان با تو زیبا همدان
شکوهت از معماری عشق
وقارت از آرامش جان
آیینه ی عریانی پیران قلندر
آرامگه عقل جهان شهر خردمند
معماری تاریخ تو معیار جهان است
ای وسعت تو دایره ی لطف خداوند

لینک کوتاه مطلب
16 شهریور 1397 ۰
نظرات
تکست ایرانی | متن آهنگ ایرانی