متن آهنگ خاطره موا رضا صادقی

ترانه و آهنگ : رضا صادقی | تنظیم کننده : شجاعت شفائی

Text Music Reza Sadeghi Khatere Moa

متن آهنگ خاطره موا رضا صادقی

این اثر به زبان محلی بندرعباسی خوانده شده است

کاری دوز و کلکن ولی خاطری موا
کارش دوز و کلکه ولی دوستش دارم

باشه یه خو گنوغ سرکن ولی خاطری موا
باشه یه زره خول چله ولی دوستش دارم

بندن جونم به نگاش چشم سیاه بندریش
جانم بنده به نگاهش و چشمان سیاه بندر اش

صدای هندنی خشن جلنگ جلنگ بنگری
صدای اومدنش خوشه (صدای النگو)

یمبو سئنه به حال عشقون چوک کلکی
حس و حال عشق های بچگی

یمبو صحنه به حس و حال ساز و چمکی
حس و حال ساز و رقص

یمبو سحنه به هر گنوغ عشق پاپتین
به هر دیوانه و عاشق پا برهنه

یمبو صئنه به عشقی که خشن عاقبتی
به عشقی که خوشه عاقبش

کاری دوز و کلکن ولی خاطری موا
باشه یه خو گنوغ سرکن ولی خاطری موا

بندن جونم به نگاش چشم سیاه بندریش
صدای هندنی خشن جلنگ جلنگ بندریش

یمبو سئنه به حال عشقون چوکلی
یمبو صحنه به حس و حال ساز و چمکی

یمبو سحنه به هر گنوغ عشق پاپتین
یمبو صئنه به عشقی که خشن عاقبتی

تکست آهنگ خاطره موا رضا صادقی

لینک کوتاه مطلب
21 اسفند 1399 ۰
نظرات
تکست ایرانی | متن آهنگ ایرانی