متن آهنگ حس خوب موئر

Text Music Moer Feels Good

متن آهنگ حس خوب موئر

میخوام بزنم دیگه از در خونه بیرون لباسا رو زمین میوزم واسه خودش میخوند
همسایه پایینی داشت داد میزدو چه فوشی تا در باز شد زد تو سرم خورشید
زدم تو کوچه بغل کردم پیاده رو رو تا دمه دکه لاکی داری چه نداریم برو
هوا گرمه یه آب کوچیکم تویه دستمه اینجا قشنگه کوچه هاش خدا همین بسمه
الکی راه میرمو موزیک تویه گوشم بچه محلا رفتن به جاش ماشینا تویه کوچن
بچه ها میدون بیرون با زنگ مدرسه چه حسه خوبیه یه بچه از کنارت رد بشه
دور میشه کم کم این حسه خوبیه دست تکون میدم واسم اینم حسه خوبیه
فیلز گود فیلز گود این حسه خوبیه فیلز گود فیلز گود این حسه خوبیه

تکست آهنگ حس خوب موئر

نمیدونم چی میخوام ولی میرم دمه بغالی چشم تو چشم میشم با یه دونه کارگر افغان
تو دستش کنسرو لوبیاست با تخم مرغ تا دید بستنی خریدم دلش خواستو غصه خورد
یه دونه خریدم واسش این حسه خوبیه اونم خندید واسم اینم حسه خوبیه
فیلز گود فیلز گود این حسه خوبیه فیلز گود فیلز گود این حسه خوبیه

لینک کوتاه مطلب
۱۸ خرداد ۱۳۹۵ ۰
نظرات
تکست ایرانی | متن آهنگ ایرانی