متن آهنگ جدید می نویسم تیک تاک

Text New Music Tik Taak Minevisam

موزیک جدید تیک تاک به نام می نویسم از تکست ایرانی

کنارش کیکه میزنه تنظیمم زیر نویسمه
بزنیم تیم به تیم همه کی پی ایده میدمه

چون یه سره پنیرهمراشه شلوار بگی ام پاشه ولی فرق داره
فکر میکنه رپره چون رپی دست داده ولی فرق داره

Tik Taak Tabie Bash 300x300 - متن آهنگ جدید می نویسم تیک تاک

یکه صبح دارم مینویسم
دو صبح دارم مینویسم سه صبح دارم مینویسم
انقدر مینویسم که همه چشا به ما خیره میشن
یکه صبح دارم مینویسم دو صبح دارم مینویسم
سه صبح دارم مینویسم
انقدر مینویسم که همه چشا به ما خیره میشن
هیپ هاپ شده داش ناتنیم
میخوره به هدف دارتا سریع
دادم چاپ کنن رو همه کارتا خشى
برام هیچی نیست رقابت با چهار تا حریف
مینویسم کارامو حفر کنی میرسی نفت
چون تو میدل ایستم

کنارش کیکه میزنه تنظیمم زیر نویسمه
بزنیم تیم به تیم همه کی پی ایده میدمه
ما خوب نمیشیم یه ریز مریض
رو این بیتا چیزایی میاریم که میشنویش
نصف تکنیکامونم نمیفهمیش
ماهم واسمون مهم نیست بگید بدیم
خشی وله رو ریتم ببین چه چیزایی داره که بگه تو رینگ
بیخ خرمونی میخوای خودتو به پای ماها برسونی
تا چهار صبحم بیداریم کار میکنیم با چشم خونی

تکست آهنگ جدید می نویسم تیک تاک

یکه صبح دارم مینویسم
دو صبح دارم مینویسم سه صبح دارم مینویسم
انقدر مینویسم تا همه چشا به ما خیره میشن
یکه صبح دارم مینویسم دو صبح دارم مینویسم
سه صبح دارم مینویسم
انقدر مینویسم تا همه چشا به ما خیره میشن
اصلا روشن نمیشه تا من نگم
بعد فکر کن لفظ بیام تا تش نرم
تا پنج صبح پا دفترم
وقتى میلیونى پول میدن با هر قدمم
بگو چرا میشه با من طرف

چون فکرش پیشرفت با مغلطس
یه تهران با من مچن پا لفظمن
بنویسیم تا هفت اصلا رپ فارسى شدیدا داغه
یه بچه فکر کرده شده شبیه من کارش
چون یه سره پنیرهمراشه شلوار بگی ام پاشه ولی فرق داره
فکر میکنه رپره چون رپی دست داده ولی فرق داره
ورقا زیر دستم مچاله نشدن به چاقالا بگو تفاله نخورن
من میگم که رپ دوباره نکنن

لینک کوتاه مطلب
۲۱ بهمن ۱۳۹۴ 41 views ۰
نظرات

متن آهنگ | تکست ایرانی