متن آهنگ جدید قرنطینه ۲۵ باند

به من تکیه کن من شبیه زنى که یک عمره خط میزنى نیستم
یه سیمرغ غمگینمو شک نکن که توى قفس دیدنی نیستم

Text New Music 25 Band Gharantineh 

متن آهنگ جدید قرنطینه ۲۵ باند

با چشمای خیس از کدوم غم بگم
منى که صدام غیر قانونیه
صدامو از این فاصله گوش کن
صدایی که تو خونه زندونیه
منم مادر نسل فردای تو
نباید بزاری قرنطینه شم
صدامو از این فاصله گوش کن
که با اعتماد تو تهمینه شم
به من تکیه کن من شبیه زنى

که یک عمره خط میزنى نیستم
یه سیمرغ غمگینمو شک نکن
که توى قفس دیدنی نیستم
به من تکیه کن تکیه گاه توام
اگه از زمونه دلت خون شده
شریک تو و لحظه های تو ام
شریکی که از صحنه بیرون شده
شریکی که از صحنه بیرون شده

منو ببخش واسه این که نفهمیدمت
واسه اشکا و نخندیدنت
واسه بغضاى شبونت ببخش
واسه تهمتایی که روونت شدن
منو ببخش به خاطر نه ماه درد
واسه عمرى که پای من خود خواه رفت
واسه تحقیر تحمیل تهدید
واسه قلبی که شکست و ترسید

ما رو ببخش به خاطره نابرابری
واسه سو استفاده ها و نابرادرى
واسه نگاهاى نا نجیب آدماى شهر
ما رو ببخش به خاطر باوراى بد
نداشتن آزادى ى حق بر بدن
واسه یک گل یعنى پرپر زدن
تو فرشته بودی ما ها آسمان رو دیدم
ولی چشمارو بستیمو بالهاتو چیدیم
 
تو از هراس گم شدن تو کوچه های شهر من چیزی نمیدونی
تو از غرورى که شکست از دردی که لبامو بست چیزی نمیدونى
چیزی نمیدونى نمیدونى چیزی نمیدونى
به من تکیه کن من شبیه زنى که یک عمره خط میزنى نیستم
یه سیمرغ غمگینمو شک نکن که توى قفس دیدنی نیستم
از آوازى که تو گلوم خفه شد بگو بلکه روزى رهاتر بشیم

بشیم
بگو بلکه قفل قفس بشکنه یه روزى دوباره برابر بشیم
منو توی این خونه زندون نکن

تکست آهنگ قرنطینه ۲۵ باند

لینک کوتاه مطلب
۱۰ مهر ۱۳۹۴ 307 views ۰
نظرات

متن آهنگ | تکست ایرانی