متن آهنگ بذارین بکشمش یاس

Text Music Yas Bezarin Bokoshamesh

متن آهنگ بذارین بکشمش یاس

الو الو الو الو ساملیکم خو چی شد پس ا
بابا برسون دیگه این متاع لامصب رو
اینجا وایسادیم تو سرما ا
برسون بابا اینجا گاریکی پره
نمیتونم من اینجا واستم تابله ا
الو گوشی یه دیقه این کیه داره میاد اینوری
چی میگه ا قاطی کرده چیه
بیا اینجا کارت دارم بیا کارت دارم
بیا اینجا میخوام بترکونمت بیا
بیا به تو نشون بدم چیکار کردی سیاه
بخت تو همه رو بیمار کردی
اونا رو آشنا به حشیش و سیگار کردی
چرا آخه تو باهاشون اینکارو کردی
بیا ببین جوونای سرنگ تو دست
اینا همه کارای توئه رذل پست
پول بدجوری به دهن تو مزه کرد
زجرکش کنی جوونا رو تو رذل پست
عزم جزم بگم اینه اصل حرف

نسل من از امثال تو خسته هست
ترس من هست از نسل بعد
این طوری بریم جلو وطن میشه ورشکست
یه مشت از آدمای خمار بدبخت
گیر افتادن تو چنگ تو مار هفت خط
میگی میتونن برن بالا ستاره شن
ولی حلق آویز میشن اونا به دار شر
جای دلسوزی که بگی اونا چکاره شن
تو فضایی ولشون میکنی به دام شب
به نام حق وقتشه که پا بشم
با دفتر و قلمم میپوشم لباس جنگ
بذاریم بکشمش از خماری بلرزم
بدون نمیگذرم ازت حتی یه درصد
رفیق میکروفونو بده به دستم
دیوانه وار بخونم و برم به هر سمت
بذارین بکشمش از خماری بلرزم
بدون نمیگذرم ازت حتی یه درصد
رفیق میکروفونو بده به دستم

دیوانه وار بخونم و برم به هر سمت
بیچاره پدر و مادرایی که سینه سوخته نه
بچه هاشون خودشونو به چی فروختن
مادرش میگه ای کاش تو شکمم میشد سقط
تا که بشینه جلوم بشه آیینه ی دق
خواهر و برادرای خمار و در به درم
درد و بلاتون بخوره رو فرق سرم
خط پیری افتاد رو صورت مادر افتاد که چی
که امروز تو واسه اونا معتاد بشی
نه بازی میکنم برات فیلم آیینه عبرت
نه پند میدم بگم راه و چاه اینه هی مرد
فقط میگم دیدی با تو چیکار کرد
جونتو پولتو با روحتو شیکار کرد
نوکران شیطانن اینا روی زمین
توی کمین که بکوبنت روی زمین
اولش فرشته ان و آخرش یه جلاد
من از شر شیطان پناه بردم به الله
اینو بدون هر کی ساخته شده بهر کار
یه لجنم میخواد به تو بده زهرمار

ظلم کردی به خودت پس بزن داد
خودم کردم که لعنت بر خودم باد
بذاریم بکشمش از خماری بلرزم
بدون نمیگذرم ازت حتی یه درصد
رفیق میکروفونو بده به دستم
دیوانه وار بخونم و برم به هر سمت
بذارین بکشمش از خماری بلرزم
بدون نمیگذرم ازت حتی یه درصد
رفیق میکروفونو بده به دستم
دیوانه وار بخونم و برم به هر سمت
کاری کردی اونا از خماری بلرزن
بدون نمیگذرم ازت حتی یه درصد
ساشا میکروفونو بده به دستم
دیوانه وار بخونم و برم به هر سمت
چرا اینکارو میکنی خیلی مشکل کمه
که اضافه میکنی به این پشت خمه

پدر و مادرایی که با خون جگر
بزرگ کردن بچه هاشونو خاتون و پدر
و کانون گرم خونه رو تو میپاشی از هم
والدینشونو تو میکشی از غم
سابقه ی بازداشت و پاسگاه
خوبی بدتو راز دار تو دادگاه
برات عادت شده بازخواست تو آس پاس
که سرهم میکنی داستان چه آسان
لعنت به پول که هدف راهته
اون دنیا بر علیهت منم یه شاهد
دعا کن نبینی منو فقط تو راهت
که میکشمت به خدای احد و واحد
بذاریم بکشمش از خماری بلرزم
بدون نمیگذرم ازت حتی یه درصـد
رفیق میکروفونو بده به دستم
دیوانه وار بخونم و برم به هر سمت
بذارین بکشمش از خماری بلرزم
بدون نمیگذرم ازت حتی یه درصد
رفیق میکروفونو بده به دستم
دیوانه وار بخونم و برم به هر سمت

تکست آهنگ بذارین بکشمش یاس

لینک کوتاه مطلب
۱۵ آبان ۱۳۹۴ ۰
نظرات
تکست ایرانی | متن آهنگ ایرانی