متن آهنگ بختیاریا امید جهان

تنظیم کننده : سعید ساشا

Text Music Omid Jahan Bakhtiariha

نای نای نای جونم نای دودر عزیزم من دلوم نشسته پیشم
نای نای نای جونم نای دودر قوم بختیاریا عزیز جونم

نای نای نای جونم نای دودر
نای نای نای جونم نای دودر

نای نای نای جونم نای دودر نتونم بنگت کنم نه خوت ایایی
نای نای نای جونم نای دودر بی وفایی تی تونه تی مو نیایی

نای نای نای جونم نای دودر
نای نای نای جونم نای دودر

تکست آهنگ بختیاریا امید جهان

همه چیم یار همه چیم یار
همه چیم یار یار یار همه چیم یار

همه چیم یار یار غیر تفگنم یار سحر بجنگم
همه چیم یار یار یار همه چیم یار

همه چیم یار یار غیر تفگنم یار سحر بجنگم
همه چیم یار یار یار همه چیم یار

سر شو های های خنجر مژگونت میاد به جنگم
سر شو های های خنجر مژگونت میاد به جنگم

همه چیم یار همه چیم یار همه چیم یار
همه چیم یار همه چیم یار

همه چیم یار یار یار همه چیم یار
همه چیم یار یار غیر تفگنم یار سحر بجنگم

همه چیم یار یار یار همه چیم یار
همه چیم یار یار غیر تفگنم یار سحر بجنگم

همه چیم یار یار یار همه چیم یار
سر شو های های خنجر مژگونت میاد به جنگم

سر شو های های خنجر مژگونت میاد به جنگم
همه چیم یار همه چیم یار همه چیم یار

لینک کوتاه مطلب
۹ آذر ۱۳۹۷ 100 views ۰
نظرات

متن آهنگ | تکست ایرانی