متن آهنگ باید رفت وانتونز و بهزاد لیتو

Text Music Wantons Ft Behzad Leito Bayad Raft

متن آهنگ باید رفت وانتونز و بهزاد لیتو

اینجا همه چی هستش بره منه بی جنبه
که به هیچی نه نمیگم نه نمیگم ولی باید رفت
تا خستگیم در ره باید رفت
نپرسیدم بره چی رفت کاش برنمیگشت
چون اون روزا دیگه برنمیگرده
باید رفت اون روزا دیگه برنمیگرده
باید رفت
حرفاتو میخوری شبا به جای شام
دستت خوب شده فقط  اره با چشام

چند وقته بودنت ا روی عادته
رفتنم بهتره نبودت راحته
خونه سوتو کور بدونه سروصدا
داره برف میاد زول زدی به ردپام
دستاتو ول کردم یدفه گم شدی
جات دیگه خالی نیس که بیایو پر کنی
پس باید رفت اخر سر با حسرت
باید رفت
اگه رفت لیتو ا پیشت

نگو حیف شد نتیجه گفتم من کیف کنم میشه
بکن تو عشقو از ریشه
چتو سرگیجه بگو هی گل نپیچه
ادا درمیاری روحیست کی هنرپیشه
اه فقط بگم تو کرکترم ندارم من کلک یکم
گفتی به درک برم تنگ نمیشه یه نمک دلم
منم باختم دادم سوخت نزن بازم
همش بافتم حالم خوب که نه تا شب
چون شله پیچو مهرش رسیده اینجا موقش

خدافظ کلی خاطره خدافظ ریسکو با خشم
اینجا همه چی هستش بره منه بی جنبه
که به هیچی نه نمیگم نه نمیگم ولی باید رفت
تا خستگیم در ره باید رفت
نپرسیدم بره چی رفت کاش برنمیگشت

چون اون روزا دیگه برنمیگرده
باید رفت اون روزا دیگه برنمیگرده
باید رفت
کتابو باید بستو نوشت از اولو
اونقد با حسرت ورق نزن هر صفحه رو
شدی لاغر تر تو باز رو مغزم نرو
چون باید رفت کجاشو از من نپرسو
با هرکی رفتی بگو کوری یکسره
پز بده مخاطب موزیکش بنه
زنگ بزن صدامو از پشت گوشیم بشنون

حالمم بپرس ولی بحثی زودی کش نره
برات اینجوری بهتره برات اینجوری بهتره
نپرسیدم بره چی رفتش کاش برنمیگشت
بحث که میکردیم بس نمیکرد
نه ببین اون روزامون دیگه برنمیگرده
باید رفت اون روزا دیگه برنمیگرده
باید رفت

لبت سر تنت سرد سرت تنگ دمت گرم
شبت مست غمت کم
نگیره پرت به پره من
نگیره پرت به پره من
نگیره پرت به پره من
نگیره پرت به پره من

لبت سر تنت سرد سرت تنگ دمت گرم
شبت مست غمت کم
نگیره پرت به پره من
نگیره پرت به پره من
نگیره پرت به پره من
نگیره پرت به پره من
لبت سر

تکست آهنگ باید رفت وانتونز و بهزاد لیتو

لینک کوتاه مطلب
۱۲ مهر ۱۳۹۴ ۰
نظرات
تکست ایرانی | متن آهنگ ایرانی