متن آهنگ آل این سینا مافی و آرما

Text Music Sina Mafee & Arma All In

کاور آهنگ آل این ای تو سینا مافی و آرما

هرچی بود دادی رفت
‎هنوز یاد نگرفتی تو بازیشم
‎هرچی بود دادی رفت
‎یهو به خودم اومدم all in ام
‎هرچی بود دادی رفت
‎هرچی بود دادی رفت
‎نمیدونم چقدر جلوم بوده
‎چقدم الان من پایینم اصن

‎هنو هَ یاد من
‎دادی هرچی جلو تو واسه کش
‎مونده هنو کارت بزن
‎یه وقت نگیری رو خودت فاز بد
‎پاره خط
‎چشا همه اخه تنگ
‎پاکت جک دست تو
‎کاره من
‎وقتی تو زندگی اسه هست
‎پاشو داشی بگو کس خار دست اصن

‎همه میگن مثِ قبل نباش
‎نمیخوان باشی تو مثِ اولات
‎همه گفتن نمیرسی دیگه
‎ولی وایسدم یکه شهر الان
‎سخته اگه کنم ولش ام برام
‎میگن فولد بده به یه دست نباز
‎ولی من داش پرو وایمیستم
‎چون اینا بولوفن پرشم طلاست
‎نه تو نمیدونی چی تو جیبه
‎یهو درش میاریمو میکوبیمش
‎حواست باشه تو کی رو میزه
‎چون تو یدونه مثِ ما نی تو تیمت
‎یچیزی شنیدی نصفه نیمه
‎ولی این بازی خب مثِ زندگیتِ
‎په اگه به ما تو خورد اتفاقی رات
‎بپا نزنی تو اشتاهی کارت

‎هرچی بود دادی رفت
‎هنوز یاد نگرفتی تو بازیشم
‎هرچی بود دادی رفت
‎یهو به خودم اومدم all in ام
‎هرچی بود دادی رفت
‎هرچی بود دادی رفت
‎نمیدونم چقدر جلوم بوده
‎چقدم الان من پایینم اصن

‎هرچی بود دادی رفت
‎هنوز یاد نگرفتی تو بازیشم
‎هرچی بود دادی رفت
‎یهو به خودم اومدم all in ام
‎هرچی بود دادی رفت
‎هرچی بود دادی رفت
‎نمیدونم چقدر جلوم بوده
‎چقدم الان من پایینم اصن

‎همه این دست میخوان پاتو جمع کنن
‎کف زمین خورده اس ٨ و ١٠
‎ریز داد بد بولوف بود
‎دستم دیدم ٧ و ٩ بود
‎نمیشد ببره هیشکی از من
‎من فقط دنبال ٦ میگشتم
‎دست بعدی ١٠ باز اومد
‎به خودم گفتم چه ریسکی کردم
‎همون موقع گفتم ال اینم پس
‎فکر میکردم جا میرن نه
‎مهم نیست که پایینم من
‎تهش که پولو گایدم رفت
‎رو فیریک برگ اخرم
‎رو زمینو دیدم ٨ تا زدن
‎داشت ١٠ و ٦ این جلوم نموند هیچی

‎هرچی بود دادی رفت
‎هنوز یاد نگرفتی تو بازیشم
‎هرچی بود دادی رفت
‎یهو به خودم اومدم all in ام
‎هرچی بود دادی رفت
‎هرچی بود دادی رفت
‎نمیدونم چقدر جلوم بوده
‎چقدم الان من پایینم

‎آماده شو می‌خوام ببرمت یه جا باحاله پره هر سه طبقه‌ش
‎نمی‌خواد زیادم شلوغش کنی یه بیلیط بگیر یه‌طرفه
‎وسایلو بذار روی تخت بمونن و بریم از این خونه در
‎یه روز با هم می‌سوزونیمش و دست‌تو‌دست تو نور شب
‎نیگاش می‌کنیم عین ویلنا
‎آتیش می‌گیره پرده سینما
‎خاکسترا رقص‌کنان تو هوا
‎کسی نبود از اول تو لیگ ما
‎هدز آپ منم و تو
‎چک داد بعدم همشو برد
‎محکوم به اومدنم، آلوده‌م، چشمات غممو شست
‎ته این راه
‎هیچی نیست می‌دونی مرگه این بار
‎پس بشین تا بریم
‎دیره الان
‎بدون تو تار و تیره شبام
‎هر چی بود دادی رفت
‎فقط مونده بزنی تیر خلاص

تکست آهنگ آل این سینا مافی و آرما

لینک کوتاه مطلب
14 بهمن 1400 ۰
نظرات
تکست ایرانی | متن آهنگ ایرانی