متن آهنگ جزر و مد سهیل پندوش

Text Music Soheil Pandvash Jazro Mad

متن آهنگ جزر و مد سهیل پندوش

باز رو به روی تو دله دریایی من غرقه
جزر و مد موی تو چون عاشقت شدم

داره جادو میکنه لحنه خاص گفتگویه
تو فقط با من بیا دنیای من بی تو پر از تنهاییه
تو این شب و ماه بین این تاریکیا چشمایه تو منظومه ی زیباییه

تصویر دادی خیالمو ببین حسو حالمو بگو خوابم یا هنوز بیدارم
تغییر دادی نگاهمو شدی قرص ماهمو با تو پادشاه این سیاره ام

تصویر دادی خیالمو ببین حسو حالمو بگو خوابم یا هنوز بیدارم
تغییر دادی نگاهمو شدی قرص ماهمو با تو پادشاه این سیاره ام

رنگ تازه زد نگاهت به این صدایه خسته تا رسیدی
بگو همیشه با منی تو اولینو آخرین امیدی

فقط با من بیا دنیایه من بی تو پر از تنهاییه
چشمایه تو منظومه ی زیباییه

تصویر دادی خیالمو ببین حسو حالمو بگو خوابم یا هنوز بیدارم
تغییر دادی نگاهمو شدی قرص ماهمو با تو پادشاه این سیاره ام

تصویر دادی خیالمو ببین حسو حالمو بگو خوابم یا هنوز بیدارم
تغییر دادی نگاهمو شدی قرص ماهمو با تو پادشاه این سیاره ام

تصویر دادی خیالمو ببین حسو حالمو بگو خوابم یا هنوز بیدارم
تغییر دادی نگاهمو شدی قرص ماهمو با تو پادشاه این سیاره ام

تکست آهنگ جزر و مد سهیل پندوش

لینک کوتاه مطلب
۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۰
نظرات
تکست ایرانی | متن آهنگ ایرانی