متن آهنگ جاده می رقصد چارتار

Text Music Chaartaar Jadde Miraghsad

متن آهنگ جاده می رقصد چارتار

آنچه را می پرورانی پشت پیشانی بگو
بی نقاب از چهره های بکر پنهانی بگو
مانده در خاطر شاخه ام لحن میوه چیندت
مانده بر اندام پرواز من عطر پر کشیدنت

ای کاش تنهایی نبود این در کنار ماندنت
جاده می رقصد به ساز بی محابا راندنت
باد و طوفانی که هم تصمیم کوچت می وزند
از تمام رد پاهاشان پشیمان می شوند

تکست آهنگ جاده می رقصد چارتار

لینک کوتاه مطلب
16 شهریور 1394 ۰
نظرات
تکست ایرانی | متن آهنگ ایرانی